Komunikowanie i kompleksowa obsługa w tym zakresie

Wyróżnimy Twoje profile kreatywną komunikacją i natychmiastową interakcją z fanami. Zbudujemy grono zaangażowanych odbiorców, dzięki czemu możliwe będzie zrealizowanie założonych wcześniej celów Twojej obecności w mediach społecznościowych. W zależności od specyfiki realizowanego projektu, wspólnie z naszymi Klientami określamy cele komunikacji w mediach społecznościowych. Celami, które najczęściej realizujemy są m.in.:

  • wzrost sprzedaży (w przypadku przedsięwzięć komercyjnych)
  • zbudowanie pozytywnego wizerunku (w przypadku osób publicznych czy instytucji)
  • wypromowanie idei, pomysłu, zaangażowanie osób do działania (projekty społeczne, działalność stowarzyszeń, fundacji, etc.).

Budowanie społeczności w nowych mediach wymaga prowadzenia regularnej, angażującej oraz aktualnej komunikacji dopasowanej do specyfiki wybranego narzędzia przekazu (portale społecznościowe, blog, vlog, fora internetowe, itd.).

Posiadając bogate doświadczenie w zakresie komunikowania do dużych społeczności, oferujemy bieżące opracowywanie materiałów zarówno w zakresie proponowania i tworzenia treści, budowania i podtrzymywania dialogu z fanami, jak również profesjonalnej obsługi graficznej prowadzonych profili. Zajmiemy się także dopełnieniem wszelkich formalności prawnych, by działania Twojej marki w mediach społecznościowych były w pełni zgodne z literą prawa (np. w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba przetwarzania danych osobowych).